Reglement

  • Besproken rijlessen moeten bij verhindering tenminste 48 uur van te voren worden afgezegd.
  • Alleen in geval van ernstige ziekte kunnen wij een termijn van 24 uur accepteren. Voor afgesproken rijlessen welke later dan genoemde tijdstippen worden afgezegd, zullen wij de normale les prijs in rekening brengen.
  • Berichten van verhindering, welke eventueel per automatische telefoonbeantwoorder (Voice mail, E-mail of SMS) worden afgegeven, gelden alleen als zij door ons worden bevestigd.
  • Les gelden dienen direct na afloop van de les, contant te worden voldaan!
  • Verzoeken tot het verzetten van gemaakte afspraken dienen tenminste 72  uur van te voren te worden gedaan, daar het anders onmogelijk is om aan deze verzoeken te kunnen voldoen, mede in verband met onze dagelijkse planning. 
  • Het laten meerijden van kinderen, passagiers, huisdieren etc.  tijdens de rijles, kan mede in verband met de verkeersveiligheid én om verzekering-technische redenen  beslist niet worden toegestaan.
  • Bij het afleggen van een Tussentijdse Toets of het Rijexamen haal ik je in principe thuis op en breng ik je na afloop ook weer thuis, tenzij anders is afgesproken. Het is tevens mogelijk, indien je dit wenst, om voor het examen nog "voor" te rijden, . De kosten van het "voor" rijden worden apart in rekening gebracht.
  • Retourbetaling van een rijles(pakket)/ examen aanvraag voor auto is niet mogelijk
  • Bij eventuele geschillen, geldende de voorwaarden van de SRB.
  • Wij behouden ons het recht voor om, tussentijdse tariefwijzigingen door te voeren.

 

wpaccee042.png
wpbe9acb14.png
wpf5b10685.png
wp203c9b53.png
wpe54acc87.png
wp05ca233b.png
wpab37b5d5.png
wp5b531822.png
wpe44d4c25.png

wp2aa3f75e.png

wpf8a61110.png

wpd835f601.png

wpaa455ce7.png

wpe17b7263.png

wp87242db4.png

wpd1e56a68.png

Reglement

wp1fceb826.gif

 

Autorijschool Dare To Drive

wpbe2473ff.png
wp9_wpca3355e7[1]-17.png
wpe52dd05e.gif
wpba9b38a1_0f.jpg